Şerifali Küçük Kitap Aanaokulu | Şerifali anaokulları | şerifali anaokulu | şerifali anaokul | şerifalideki anaokulları

Sanatsal Etkinlikler

pic_typorgaphy

Kesme, yırtma, katlama, yapıştırma, yuvarlama vb tekniklerle kağıt çalışmaları, artık materyallerden kolaj  ve boyama çalışmalarıyla özgün sanatsal ürünlerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.

Yaratıcı Drama: Giriş, oluşum, oyun, olay değerlendirme basamakları kullanılarak drama süreci uygulanır. Doğaçlama esastır. Çocuklarımızın kendilerini farklı yollarla ifade etmelerine yardımcı olacak ve yaratıcılıklarını geliştirecektir.

Sanat Terapisi: Öğrencilerin iç dünyasını öykü, metafor, kolaj, resim, kil, doğaçlama, drama, müzik, maske, kukla gibi birçok sanat malzemeleri ve teknikleri yoluyla keşfetmesi, ve farkındalık kazanması sağlanır.