Şerifali Küçük Kitap Aanaokulu | Şerifali anaokulları | şerifali anaokulu | şerifali anaokul | şerifalideki anaokulları

Eğitim Anlayışımız

pic_typorgaphy

Temel amacımız öğrencilere öğrenmeyi öğretmektir. Biz sevgi ve saygı ortamında öğrenilen bilgilerin kalıcı olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin öğrendiklerini çeşitli yaşantılar yoluyla içselleştirmeleri ve kalıcı hale getirmelerini sağlıyoruz.


Öğretmenlerimizin gerekli akademik yeterlilik ve donanıma sahip olmalarının yanında öğretmenlik mesleğini sevmelerine ve çeşitli yeteneklere sahip olmalarına dikkat  ettik. Alan bilgisi, sınıf hâkimiyetinin yanında sevgiyle yaklaşım, çalışkanlık, özveri, dürüstlük, sorumluluk  vb. meziyetleri taşımalarını önemsedik.

Eğitim programlarımızı uygularken çocuklardaki bireysel farklılıkları dikkate alıyoruz. Asıl hedefimiz her çocuğun kendini aşmaya çalışması; gelebileceği en üst noktaya gelmesidir. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için öncelikli konudur. Ev ortamı sıcaklığında, özgür bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyoruz.


Eğitimin bir uzmanlık işi olduğunu düşünüyor,  en iyi bildiğimiz işi başarıyla yapıyoruz. Eğitimin uzun soluklu bir süreç olduğuna inanıyoruz. Eğitim sürecine ailenin etkin olarak katılımı esas tır. Eğitim yaklaşımımız aileye göre değil çocuğa göredir. 
Eğitimde temel hedefimiz öğrencilerin kişisel yetenek ve becerilerini en üst düzeye çıkarırken onları bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazır hale getirmektir.