Şerifali Küçük Kitap Aanaokulu | Şerifali anaokulları | şerifali anaokulu | şerifali anaokul | şerifalideki anaokulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

pic_typorgaphy

Doğdukları andan itibaren onlar için dilediğimiz güzel bir gelecek; yaratıcı, özgür, kendi kararlarını verebilen, ileriye dönük mutlu ve başarılı bir hayat çizgisi çizebilen bir yetişkin olabilmeleri için harcadığımız çabalarla biçimlenmeye başlar.


Bebeklik döneminde gülüşlerini, ilk hecelerini, ilk adımlarını takip ederiz, hem hafızamıza hem de fotoğraf veya kameraya kaydederiz. Okul öncesi döneme girildiğinde de geleceğe yönelik umutların, planların ve bunların yanı sıra endişelerin anne ve babaların yaşamlarında, kararlarında, tutumlarında var olmaya başladığını görürüz. Bu noktada eğitmenler kadar anne ve babanın da bu dönem çocuğunu ne kadar tanıdığı büyük bir önem taşımaktadır.


Çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemine ilişkin genel özellikleri bilmek, ihtiyaçlarını fark etmek ve bu özelliklere göre tutumlarımızı biçimlendirmek özellikle endişe duyduğumuz durumlarla başa çıkabilmemizi kolaylaştıracak, beklentilerimizi daha uygun hale sokacaktır.


Bu amaçla Küçük kitap Anaokulunda uygulanan Eğitsel/Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Programında amacımız çocukların tüm gelişim alanlarını takip etmek, gelişmiş ya da gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlarını belirlemek, aile ve öğretmen işbirliğiyle gerekli yönlendirmeleri yapmaktır.


Öğrenci Gelişim Takibi


Küçük Kitap Anaokulunda gözlem yöntemi ve test/envanter uygulamalarıyla çocuklar yaş gelişim özelliklerine göre bireysel olarak değerlendirilir. Belirli aralıklarla yapılan aile görüşmeleri ve öğretmenlerle yapılan toplantılar ile değerlendirmeler tamamlanır.
Küçük Kitap Anaokulunda öğrencilerimizin gelişim düzeylerini takip edebilmek ve bireysel farklılıklarını belirleyebilmek amacıyla okulumuz bünyesinde test ve envanterler uygulanmakta, bu test ve envanterler ailelere raporlandırılmaktadır.


Tüm yaş gruplarının gelişimlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği test ve envanter uygulamalarının yanı sıra gözlemlenen uyum ve davranış sorunları hakkında aile ile işbirliği kurularak ayrıntılı değerlendirme yapılmakta ve uygun müdahale yöntemleri belirlenmektedir.


Okul Olgunluğunu Değerlendirme Çalışmaları


Okul olgunluğu çocuğun akademik ortamda öğrenmeye hazır olması demektir. Okula hazır olmak çocuğun okulda başarılı olması için gerekli olan davranış, beceri ve bilginin çocukta var olmasıdır. Genellikle öğrenmeye zemin hazırlayan bazı biyolojik süreçler 6 yaş civarında tamamlanmaktadır. Ancak okul olgunluğuna ulaşmak çocuğun okula başlamaya hazır olduğu anlamına gelmez. Çocuk, sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da okul ortamına uyum sağlayabilmelidir. Çoğu zaman akademik başarı okula başlamak için ilk koşul gibi görülüyor olsa da çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi de okul olgunluğu için önemlidir. Çocuk, sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal olarak da okul ortamına uyum sağlayabilmelidir.


Bu amaçla Küçük Kitap Anaokulunda 60 ayını tamamlayan öğrencilere çocuğun okul olgunluğunu belirlemeye ve genel gelişimlerini değerlendirmeye yönelik bir çalışma düzenlenmektedir.


Bülten


Yıl içinde belli aralıklarla, ailelerin ihtiyaç duydukları konularda, okul psikoloğu tarafından “Psikoloji Bülteni” hazırlanmakta ve ailelere ulaştırılmaktadır.

 

Aile Görüşmeleri ve Seminerler


Küçük Kitap Anaokulunda her öğrencinin ailesiyle sene içinde düzenli görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde öğrencinin ince ve kaba motor, dil ve bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi hakkında gözlemler aktarılmakta; aileden de ev ortamı ile ilgili bilgiler alınmaktadır. Okul psikoloğunun veya ailenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda görüşme sıklıkları artırılabilir ve çocuğun eğitsel ve psikolojik ihtiyaçları konusunda gerekli yönlendirmeler yapılır.


Öğretmen Görüşmeleri ve Eğitimler


Küçük Kitap Anaokulunda  çocuklar sınıf içinde ve diğer ortamlarda (yemekhane, bahçe aktiviteleri..vb) gözlenir ve düzenli olarak öğretmenlerle bilgilendirme toplantıları yapılır.


Yaz dönemi ve eğitim yılı içerisinde öğretmenlerle düzenli toplantılar yapılmakta; sınıf düzenlerinin oluşturulması, etkinlik/faaliyet hazırlama, öğrenci-öğretmen iletişimi ve sınıf yönetimi, öğrencinin gelişim takibi konularında eğitimler düzenlenmektedir.

e
Ayrıca her ay öğretmenler ile sınıflarındaki öğrencilerin gelişimleri ile ilgili görüşmeler yapılmakta ve ihtiyaçlar belirlenerek gerekli desteğin sağlanması planlanmaktadır.