Şerifali Küçük Kitap Aanaokulu | Şerifali anaokulları | şerifali anaokulu | şerifali anaokul | şerifalideki anaokulları

Müzik Eğitimi

pic_typorgaphy

Sesler ve yetenekler.  Müzik insanın duygularının dışavurumudur. Müzik dersinde çocuklar sanatsal anlamdaki yaratıcılıklarını ortaya koyarlar.

Müziğin çocuklar üzerindeki dinlendirici ve sakinleştirici etkisi de önemlidir. Müzik çocukların var olan bireysel yeteneklerini geliştirir, onların psikomotor gelişimlerini de destekler. Müziğin dil gelişiminde önemli katkısı vardır. Ayrıca çocuk yapılan çalışmalarda ritm duygusu kazanır. Müzik aletleri kullanılarak yapılan çalışmalarda müzik, aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır da…