Şerifali Küçük Kitap Aanaokulu | Şerifali anaokulları | şerifali anaokulu | şerifali anaokul | şerifalideki anaokulları

Eğitim Programlarımız

pic_typorgaphy

YAŞ GRUPLARINA GÖRE EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

OYUN GRUBU (24-36 AY)

Oyun grubumuz çocuklarımızın sosyal hayata doğru biçimde katılmaları için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bu dönemde çocuklarımız kısa süreli de olsa ilk defa ailelerinden ayrılıp sosyal gruplara katılacaklardır. 24-36 aylık çocuklar bu gruba katılabilirler. Öğrencilerimizin sağlıklı gelişmeleri açısından bu dönemde kazanılan davranışlar çok önemlidir. Bakımla eğitim faaliyetleri paralel olarak yürütülür.  Yemek, uyku, tuvalet alışkanlıkları kazandırılarak pekiştirilmeye çalışılır. Becerileri destekleyen planlı ve süreli oyunlarla eğitimsel faaliyetler gerçekleştirilir.  Uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilen program sayesinde büyük motor ve kas gelişimi de desteklenir. Bu grupta öğrencilerimizin  sosyal yaşama eğlenceli ve mutlu adım atmaları hedeflenmektedir.

3 YAŞ GRUBU (36-48 AY)


Üç yaşını dolduran çocuklarımız bu programa katılabilir.  Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin daha net fark edilmeye başlandığı bir dönemdir. Sosyalleşme hızlanır.  Sınıflardaki etkinliklere katılım artar.  Çocuklarımızın fiziksel, bilişsel,  açılardan gelişimleri uygulanan programlarla desteklenir.  Akademik bilgi, beceri ve yeteneklerinin üst noktalara çıkabilmesi için gerekli öğrenme ortamı oluşturulur.

4-5 YAŞ GRUBU( 48-60 AY)

Akademik ve yetenek gelişimleri  hızla artar. Bu dönemde çocuklar değişken ve aşırı hareketlidir. Hayal kurma eğilimleri yüksektir. Çocuklar kuralları, hak ve özgürlükleri anlamaya başlar. Daha rahat yazıp çizerler. Neden, niçin sorularına cevaplar ararlar.
Kurumumuzda bu yaş grubu için tüm gelişim alanlarına yönelik programlar uygulanır. Türkçe Dil Etkinlikleri, Fen ve Teknoloji etkinlikleri, Matematik, İngilizce, Drama, Yüzme, Geziler ve Sanat etkinlikleriyle yaşarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.  Öğrenilen bilgilerin ve kazanılan davranışların içselleştirilmesi hedeflenmektedir.  Öğrencilerimiz bu dönemde merak duygusunu gideren, soyuttan somuta doğru kalıcı olacak akademik bilgi ve becerileri kazanmaktadırlar.

6 YAŞ GRUBU (60-72 AY)

6 yaş ilkokul için temel teşkil ettiğinden çok önemlidir. Çocuğun ilerideki eğitim hayatına olumlu katkı sağlayacak davranışlar çoğunlukla bu dönemde kazanılır. Akademik yönden daha güçlü seçkin bir program uygulanır. Branş dersleri, geziler, aktiviteler,  sanatsal çalışmalarla program zenginleştirilir. Öğrencilerimiz ve aileleri eğitim etkinliklerine daha yoğun şekilde katılırlar. Öğrencilerimiz yılsonu pek çok alanla ilgili sağlam bir alt yapıya ulaşmış olur. Kişilik gelişimleri olgunlaşır, duygusal, fiziksel ve akademik olarak gerekli yeterliliğe ulaşırlar. Çocuklarımız sevgi dolu, mutlu oldukları bir öğrenme ortamında, beden ve duygu gelişimini tamamlamış, iyi alışkanlıklara sahip, ana dilini doğru ve güzel konuşan bireyler olarak ilkokula ve hayata hazır hale gelirler.